Mgr. Karel Machánek – Advokát, zakladatel advokátní kanceláře

Mgr. Karel Machánek je absolventem Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. Po složení advokátních zkoušek byl zapsán do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou. Od roku 2003 vykonává advokátní praxi, nejprve jako samostatný advokát, pak od roku 2006 působil ve sdružení advokátů Machánek, Zach & partneři, a v roce 2014 založil Advokátní kancelář Machánek a partneři, s.r.o.. Ve své praxi se zaměřuje zejména občanské, obchodní a rodinné právo, se specializací na problematiku nemovitostí, dále pak na oblast obchodních společností a obchodních závazkových vztahů, jakož i cenných papírů a směnek. Rovněž se zabývá správním právem, zejména právem stavebním.
Spolupracující partneři

Sikora, advokátní kancelář

https://aksikora.cz/


JUDr. Lucie Vlková Voňková, Ph.D., advokátní kancelář

https://www.akvlkova.cz/


JUDr. Jana Ďuricová, advokátní kancelář

http://www.akduricova.cz/